DANH MỤC SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

ƯU ĐÃI – GIẢM GIÁ

740,000

Ghế phòng họp

Ghế Họp SL718M

1,090,000

Ghế nhân viên

Ghế Xoay Nhân Viên SG550

555,000

Ghế lãnh đạo cao cấp

Ghế Lãnh Đạo TQ09

4,220,000

Ghế lãnh đạo cao cấp

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG912

2,940,000

Ghế lưới cao cấp

Ghế Lưới Lãnh Đạo GL339

3,040,000
3,340,000
6,420,000
2,050,000

Nội thất văn phòng

Ghế Sofa Văn Phòng Cao Cấp SF11

15,700,000

Bàn ghế cấp 1- cấp 2

BÀN GHẾ HỌC SINH CẤP 1-2 BHS110-6

1,193,000

Bàn ghế cấp 1- cấp 2

Bàn ghế học sinh cấp 1-2 BHS107-6

593,000

Bàn ghế giáo viên

Bàn ghế giáo viên BGV101

1,331,000

Bàn ghế học trong gia đình

Bàn học sinh BHS29B-3

1,060,000

Nội thất trường học

Tủ để đồ học sinh TMG983-3K

3,130,000

Giường nội trú

Giường nội trú GT40

2,130,000

Giường nội trú

Giường nội trú GC6

1,310,000

Bục phát biểu, bục tượng bác

Bục để tượng bác LTS03

2,710,000

Ghế phòng chờ

Ghế phòng chờ GPC02-3

2,460,000

Ghế hội trường TC, MC, gỗ tự nhiên

Ghế hội trường cao cấp TC314

1,320,000

Ghế sân vận động

Ghế nhà thi đấu SC03K

380,000

Bàn ghế cafe, khách sạn

Bàn ghế khách sạn BKS05

713,000
866,000

Bàn làm việc gia đình

Bàn làm việc gia đình BMT30

970,000
Liên hệ

Nội thất gia đình

Tủ giày gỗ công nghiệp TG306

1,760,000

Nội thất gia đình

Tủ để giày bằng sắt TG06-3

3,010,000
Liên hệ
3,170,000

Bàn khám bệnh

Bàn khám bệnh BKB01

2,180,000

Ghế và xe đẩy y tế

Xe đẩy 2 tầng XED01

1,350,000

Ghế và xe đẩy y tế

Xe đẩy-cáng bệnh nhân CBN01

2,220,000

Giường y tế

Giường y tế GSS01I

1,370,000

Nội thất y tế

Tủ đồ y tế TYT02

3,090,000

SẢN PHẨM NỔI BẬT

740,000

Ghế lưới cao cấp

Ghế Lưới Lãnh Đạo GL339

3,040,000

Ghế lãnh đạo cao cấp

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG912

2,940,000
6,420,000

Ghế phòng họp

Ghế Họp SL718M

1,090,000

Ghế nhân viên

Ghế Xoay Nhân Viên SG550

555,000

Ghế lãnh đạo cao cấp

Ghế Lãnh Đạo TQ09

4,220,000
3,340,000
2,050,000

Nội thất văn phòng

Ghế Sofa Văn Phòng Cao Cấp SF11

15,700,000

Nội thất trường học

Tủ để đồ học sinh TMG983-3K

3,130,000

Bàn ghế cấp 1- cấp 2

BÀN GHẾ HỌC SINH CẤP 1-2 BHS110-6

1,193,000

Giường nội trú

Giường nội trú GC6

1,310,000

Bàn ghế giáo viên

Bàn ghế giáo viên BGV101

1,331,000

Giường nội trú

Giường nội trú GT40

2,130,000

Bàn ghế cấp 1- cấp 2

Bàn ghế học sinh cấp 1-2 BHS107-6

593,000

Bàn ghế học trong gia đình

Bàn học sinh BHS29B-3

1,060,000

Bàn ghế cafe, khách sạn

Bàn ghế khách sạn BKS05

713,000

Ghế sân vận động

Ghế nhà thi đấu SC03K

380,000

Ghế hội trường TC, MC, gỗ tự nhiên

Ghế hội trường cao cấp TC314

1,320,000
866,000

Bục phát biểu, bục tượng bác

Bục để tượng bác LTS03

2,710,000

Ghế phòng chờ

Ghế phòng chờ GPC02-3

2,460,000
3,170,000

Nội thất gia đình

Tủ để giày bằng sắt TG06-3

3,010,000
Liên hệ

Nội thất gia đình

Tủ giày gỗ công nghiệp TG306

1,760,000

Bàn làm việc gia đình

Bàn làm việc gia đình BMT30

970,000
Liên hệ

Nội thất y tế

Tủ đồ y tế TYT02

3,090,000

Giường y tế

Giường y tế GSS01I

1,370,000

Ghế và xe đẩy y tế

Xe đẩy-cáng bệnh nhân CBN01

2,220,000

Ghế và xe đẩy y tế

Xe đẩy 2 tầng XED01

1,350,000

Bàn khám bệnh

Bàn khám bệnh BKB01

2,180,000
3,340,000

Nội thất văn phòng

Ghế Sofa Văn Phòng Cao Cấp SF11

15,700,000

Ghế lưới cao cấp

Ghế Lưới Lãnh Đạo GL339

3,040,000
740,000

Ghế phòng họp

Ghế Họp SL718M

1,090,000

Ghế nhân viên

Ghế Xoay Nhân Viên SG550

555,000

Ghế lãnh đạo cao cấp

Ghế Lãnh Đạo TQ09

4,220,000

Ghế lãnh đạo cao cấp

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG912

2,940,000
6,420,000
2,050,000

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

3,340,000

Nội thất văn phòng

Ghế Sofa Văn Phòng Cao Cấp SF11

15,700,000

Ghế lưới cao cấp

Ghế Lưới Lãnh Đạo GL339

3,040,000
740,000

Ghế phòng họp

Ghế Họp SL718M

1,090,000

Ghế nhân viên

Ghế Xoay Nhân Viên SG550

555,000

Ghế lãnh đạo cao cấp

Ghế Lãnh Đạo TQ09

4,220,000

Ghế lãnh đạo cao cấp

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp SG912

2,940,000
6,420,000
2,050,000

Giường nội trú

Giường nội trú GT40

2,130,000

Giường nội trú

Giường nội trú GC6

1,310,000

Nội thất trường học

Tủ để đồ học sinh TMG983-3K

3,130,000

Bàn ghế cấp 1- cấp 2

BÀN GHẾ HỌC SINH CẤP 1-2 BHS110-6

1,193,000

Bàn ghế cấp 1- cấp 2

Bàn ghế học sinh cấp 1-2 BHS107-6

593,000

Bàn ghế giáo viên

Bàn ghế giáo viên BGV101

1,331,000

Bàn ghế học trong gia đình

Bàn học sinh BHS29B-3

1,060,000

NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC

Giường nội trú

Giường nội trú GT40

2,130,000

Giường nội trú

Giường nội trú GC6

1,310,000

Nội thất trường học

Tủ để đồ học sinh TMG983-3K

3,130,000

Bàn ghế cấp 1- cấp 2

BÀN GHẾ HỌC SINH CẤP 1-2 BHS110-6

1,193,000

Bàn ghế cấp 1- cấp 2

Bàn ghế học sinh cấp 1-2 BHS107-6

593,000

Bàn ghế giáo viên

Bàn ghế giáo viên BGV101

1,331,000

Bàn ghế học trong gia đình

Bàn học sinh BHS29B-3

1,060,000
3,170,000
Liên hệ

Nội thất gia đình

Tủ để giày bằng sắt TG06-3

3,010,000

Bàn làm việc gia đình

Bàn làm việc gia đình BMT30

970,000
Liên hệ

Nội thất gia đình

Tủ giày gỗ công nghiệp TG306

1,760,000

NỘI THẤT GIA ĐÌNH

3,170,000
Liên hệ

Nội thất gia đình

Tủ để giày bằng sắt TG06-3

3,010,000

Bàn làm việc gia đình

Bàn làm việc gia đình BMT30

970,000
Liên hệ

Nội thất gia đình

Tủ giày gỗ công nghiệp TG306

1,760,000